SUOMALAINEN JOULUPUKKIPERINNE SAI VIRALLISEN ASEMAN

Elävän perinteen kansallinen luettelo on Museoviraston ylläpitämä ja se perustuu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Suomalaista joulupukkiperinnettä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon haki Joulupukkisäätiö yhdessä Finpron Visit Finlandin kanssa.

Suomalainen joulupukki tunnetaan koko Suomen alueella ja monissa muissa maissa

Suomalaisessa perinteessä olennaista on, että Joulupukki tulee Lapin Korvatunturilta, missä Joulupukki asustelee lumen keskellä porojen ja tonttujen kanssa. Perinnettä pitävät yllä erityisesti vanhemmat kertomalla lapsille Joulupukista, mutta myös tiedotusvälineet kertomalla joulunvieton perinteistä. Kiltteyden korostaminen ja hyvä mieli liitetään vahvasti suomalaiseen joulupukkiperinteeseen. Perinne on asiantuntijaraadin mukaan vahva ja se siirtyy eteenpäin perheiden joulutraditioissa, joissa Joulupukilla on keskeinen asema.

– Suomalainen Joulupukki ja siihen liittyvät perheiden perinteet ovat meille suomalaisille niin läheisiä ja tuttuja, ettei niitä aina edes mielletä kuuluvaksi kansalliseen kulttuuriperintöön. Se on niin arvokasta ja hienoa, että voisimme hyvin viedä sitä paljon laajemmin ulkomaille. Kiltteydelle, toisten auttamiselle ja hyvälle mielelle on aina kysyntää, sanoo Joulupukkisäätiön asiamies Jari Ahjoharju.

Se ainoa oikea Joulupukki merkittävä osa Suomen matkailumarkkinointia

Visit Finlandin markkinointijohtaja Heli Jimenez Finprolta pitää joulupukkiperinteen hyväksymistä Elävän perinteen luetteloon merkittävänä askeleena ja uskoo sen vahvistavan Joulupukin roolia ainoana, oikeana Joulupukkina maailmalla.

– Joulupukki ja hahmon tarina hyväntahdon lähettiläänä herättää valtavaa kiinnostusta ja lapsenomaista riemastusta ympäri maailman. Joulupukki on yksi tärkeimmistä elementeistä Suomen matkailumarkkinoinnissa ja on ensiarvoisen tärkeää, että Joulupukkiin liitettävät myönteiset mielikuvat assosioituvat nimenomaan Suomeen, Jimenez sanoo.

Visit Finland, Joulupukkisäätiö ja joulupukkitoimijat pääasiassa Rovaniemeltä ovat jo vuosien ajan tehneet kiinteä yhteistyötä. Joulupukki on Suomen tunnetuin brändi ja sitä on hyödynnetty Suomen matkailun edistämiseksi erityisesti Aasiassa ja eniten Kiinassa, mutta myös Venäjällä, Euroopassa ja USA:ssa. Lapin markkinoinnissa Joulupukilla on aina ollut tärkeä osa. Myös Finnair, Finavia ja TallinkSilja ovat aktiivisesti hyödyntäneet suomalaista joulupukkiperinnettä markkinoinnissaan.

Joulupukki Unescon kansainväliseen kulttuuriperintöluetteloon

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ensi vuonna, mitä kansallista kulttuuriperintökohdetta se esittää Unescon ylläpitämään kansainväliseen kulttuuriperintöluetteloon. Joulupukkisäätiön Ahjoharju toivoo, että Suomen ehdokas olisi suomalainen joulupukkiperinne. Unesco luetteloi aineettoman kulttuuriperinnön lisäksi arvokkaiksi katsottuja maailmanperintökohteita, joiksi Suomesta on nimetty muun muassa Suomenlinna, Vanha Rauma ja Merenkurkun saaristo.

LISÄTIETOJA

Heli Jimenez, markkinointijohtaja, Visit Finland, Finpro, [email protected], p. 050 594 3832
Salla Salovaara, tiedottaja, Visit Finland, Finpro, [email protected], p. 040 526 0100
Jari Ahjoharju, asiamies, Joulupukkisäätiö, [email protected], p. 0400 638 696

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tuoma vientiin rinnastettava matkailutulo oli noin 3,9 miljardia euroa vuonna 2016. Visit Finland on osa Finpro Oy:tä. www.visitfinland.fi www.visitfinland.com

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimistossa 31 maassa Suomen ulkopuolella ja 6 aluetoimistossa Suomessa. Finpro on osa Team Finland -verkostoa. www.finpro.fi

Joulupukkisäätiö on suomalainen säätiö, jonka tehtävänä on säädekirjan mukaan, edistää maailman lasten hyvinvointia sekä kehittää ja ylläpitää maailmanlaajuista mielikuvaa Suomesta oikeana joulumaana ja joulupukin kotimaana. Joulupukki lisää Suomi tuntemusta maailmalla ja tätä kautta matkailua Suomeen. www.santaclausfinland.fi