Joulupukkisäätiö

Joulupukin lahja maailman lapsille

Tutustu lisää

elava-perinto_edited-2

Kohde on mukana Elävän perinnön kansallisessa luettelossa, joka liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Päätökset kohteista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä ylläpitää Museovirasto.

joulupukkisäätiö

hiutale2

Joulupukkisäätiö tehtävänä on edistää maailman lasten hyvinvointia sekä kehittää ja ylläpitää maailmanlaajuista mielikuvaa Suomesta oikeana joulumaana ja Joulupukin kotimaana. Joulupukkisäätiö lisää myös Suomituntemusta ja tätä kautta maailman kiinnostusta suomalaisia arvoja, suomalaisuutta sekä suomalaisia kohtaan.

Säätiö toimii yhdessä avustuskumppanien kanssa lahjoittamalla vuosittain hyväntekeväisyyteen Joulupukin Lahjan maailman lapsille. Joulupukki vierailee mahdollisuuksien mukaan monessa hyväntekeväisyystilaisuudessa tuoden sinne iloa ja kertomalla hyvistä teoista.

Joulupukkisäätiön arvot ovat hyvä tahto, aitous, yhteistyö ja ilo.

tyo

lahjoituskohteet:
lasten koulutus

hiutale2

Joulupukkisäätiö edisti lasten koulutusmahdollisuuksia vuoden 2015 lahjoituksilla. Joulupukin toiveena on, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus koulutukseen ja tiedon kerryttämiseen. Joulupukin lahja toimitettiin Pelastakaa Lapset ry:n välityksellä.

Joulupukin lahjan kansainvälinen osuus lahjoitettiin Nepaliin, vähävaraisten perheiden lasten koulutarvikkeiden hankintaan. Joulupukin lahjan kotimaan osuus lahjoitettiin lukio-opintojen mahdollistamiseen myöntämällä lukion oppikirjat koko opintojen ajaksi. Sen lisäksi lahjoitimme Suomeen ilman huoltajaa tulleille pakolaislapsille tablettikoneita.

400 nepalilaista lasta sai koulukynät ja vihot vuodeksi

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista. Nepalissa monen köyhän perheen lapsen koulukäynti jää pelkäksi haaveeksi, koska vanhemmilla ei ole varaa lähettää lastaan kouluun. Perheen taloudellinen tilanne voi olla niin tiukka, ettei vanhemmilla ole mahdollisuutta hankkia lapsille edes tavanomaisimpia koulutarvikkeita kuten kyniä ja vihkoja. Niitä ilman kouluun ei kuitenkaan voi mennä.

Yksi vähävaraisen perheen nuori sai lukion oppikirjat koko lukion ajaksi

Tuki on tarkoitettu nuorille, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. Tuen ansiosta nuori voi aloittaa lukio-opinnot ja kirjoittaa ylioppilaaksi.

Suomeen Ilman huoltajaa tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat saivat kymmenen tablettitietokonetta

Tabletit tulivat Pelastakaa Lasten ylläpitämiin alaikäisyksiköihin Espooseen ja Ouluun. Pelastakaa Lapset ry ja Joulupukki ovat käynnistäneet toimenpiteet kotimaassa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten auttamiseksi. Ilman apua ja tukea näillä lapsilla on riski syrjäytyä, joutua suojelun puutteessa vaaroihin ja kokea edelleen menetyksiä.

lastenpsykiatria

hiutale2

Joulupukkisäätiö on antanut kolme kertaa Joulupukin Lahjan HUSin Lastenpsykiatriselle osastolle. Varat ovat käytetty lasten virkistystoimintaan.

Lastenpsykiatria on lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan ja hoidetaan lasten mielenterveyden häiriöitä. Tutkimuksissa arvioidaan, onko lapsella psyykkisen kehityksen häiriö, tarvitaanko hoitoa ja mikä on sopiva hoitomuoto.

Polikliinisessa tutkimuksessa työryhmä, johon yleensä kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja/tai sairaanhoitaja, tutustuu lapsen elämäntilanteeseen tapaamalla koko perhettä ja haastattelemalla vanhempia.

Lapselle tehdään yksilölliset tutkimukset, joita ovat mm. lääkärin suorittama lapsen haastattelu ikää ja kehitystasoa vastaavissa puitteissa (esim. leikkitarkkailu), somaattinen ja neurologinen tutkimus, psykologin tutkimus sekä tarpeen mukaan muut erityistutkimukset, esim. lastenneurologin tutkimus. Joskus lapsen psyykkisen tilanteen ja hoidon tarpeen arvioimiseksi tarvitaan osastotutkimusta, mikä yleensä kestää 6-8 viikkoa.

Yleisimmät tutkimuksiin tulon syyt ovat tavallisesti päiväkodissa tai koulussa esiintyvä levottomuus, häiriökäyttäytyminen, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa, masennusoireet.

suomen world vision

hiutale2

Korokocho, Keniassa sijaitseva slummi

Vuonna 2014 Joulupukin lahjan kansainvälinen osuus lahjoitettiin Suomen World Visionin kautta Keniaan. Joulupukki meni paikan päälle Nairobiin Korokochon slummiin toimittamaan puhdasta vettä ja terveellistä ravintoa.

Aasoli, Keski-Intiassa sijaitseva kylä

Vuonna 2012 Joulupukin lahjan kansainvälinen osuus lahjoitettiin Suomen World Visionin kautta Aasolin-kylään Keski-Intiaan. Joulupukki on lahjoittanut Lahjaksi lehmä -kaupan kautta rakennustarpeita esikoulun rakentamiseen sekä lehmän, jonka myötä köyhä perhe Intiassa saa maitoa.

Itä-Afrikan lapset

Joulupukin ensimmäinen kansainvälinen lahja meni vuonna 2011 keräyksen muodossa Itä-Afrikan lapsille.Auta Joulupukkia on Joulupukkisäätiön, Suomen World Visionin, Upcoden, MiniMoin ja Yleisradion yhdessä toteuttama joululahjakampanja, joka vie apua Itä-Afrikan lapsille. Kampanja on syntynyt YLEn Kansallisaarre -ohjelman tiimin tuotoksena.

World Vision on Auta Joulupukkia -kampanjan avun kerääjä ja perille viejä. Keräyksen tuotto menee Itä-Afrikkaan; puolet siitä kohdennetaan hätäapuna Afrikan sarven kriisialueelle ja toinen puoli Suomen World Visionin pitkäkestoisiin kehitysohjelmiin Keniassa ja Ugandassa. Keräystuottoja käytetään mm. lasten koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä perheiden ja yhteisöjen vahvistamiseen. Hätäapuna jaetaan ensisijaisesti puhdasta vettä sekä kunnostetaan olemassa olevia lähteitä ja porakaivoja.

tatu ry

hiutale2

Vuosina 2010 ja 2011 Joulupukin Lahjan yksi osuus on annettu TATU Ry:lle liikenteessä vammautuneiden lasten hyväksi.

TATU ry on valtakunnallinen yhdistys ja se on perustettu vuonna 2001. TATU ry:n toiminnan keskeisenä lähtökohtana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

Epilepsialapset

hiutale2

Vuonna 2008 Joulupukin lahja jaettiin kolmeen osaan. Yksi osa meni vaikeaa epilepsiaa sairastavien lasten ja heidän perheidensä ilahduttaminen tarjoamalla näille mahdollisuus yhteiseen virkistymistapahtumaan.

Epilepsia (aikaisemmin kaatumatauti) on krooninen neurologinen sairaus, jolle on tunnusomaista toistuvat, ennalta arvaamattomat tajuttomuus- ja kouristuskohtaukset tai tajunnan hämärtymiskohtaukset. Epileptinen kohtaus on ohimenevä aivotoiminnan häiriö, jonka syynä on poikkeava, purkauksenomainen aivosähkötoiminta, joka saattaa levitä pahimmassa tapauksessa koko aivojen alueella.

Kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n mukaan epilepsia on yksi tärkeimmistä vakavista aivosairauksista ja muodostaa noin prosentin sairauksien maailmanlaajuisesta sairaustaakasta.

Non Fighting Generation

hiutale2

Toinen osa vuoden 2007 ja 2008 Joulupukin Lahjoista meni Non Fighting Generationille.

Nuorisokasvattajan keskeisin vaikuttamismahdollisuus on uusien näköalojen avaaminen nuoren sisimpään. Tähän tarvitaan nuoren elämäntilanteen huomioivaa, maailmankuvaa avartavaa ja elämäntaitoja kehittävää kasvatuksellista keskustelua. Kohtaamisen nuorten kanssa on oltava vuorovaikutteista alkaen eläytyvästä kuuntelemisesta. Lisäksi nuorisokasvattajan on myös käytettävä vaikutusvaltaansa nuoriin, koska nuorella ei ole vielä kaikilta osin kykyä säädellä elämäänsä itse ohjauksellisesti. Vuorovaikutteisen tukemisen on sisällettävä siksi myös aktiivista ohjaamista, neuvojen antamista sekä kehottamistakin.