Joulupukkisäätiö

Joulupukin lahja maailman lapsille

TEHTÄVÄ

hiutale2

Joulupukkisäätiön tehtävänä on edistää maailman lasten hyvinvointia ja on tehnyt tätä tärkeää tehtävää jo yli 20 vuoden ajan. Joulupukkisäätiö lahjoittaa vuosittain Joulupukin Lahja -nimeä kantavan lahjoituksen maailman lapsille yhdessä avustus kumppanien kanssa. Joulupukkisäätiö myös kehittää ja ylläpitää maailmanlaajuista mielikuvaa Suomesta todellisena joulumaana ja Joulupukin kotimaana. Joulupukkisäätiön arvoja ovat hyvä tahto, aitous, yhteistyö ja ilo.

LASTEN JOULUPUKKITARINOIDEN PARHAIMMISTO 2023

Suomalaisia joulupukkimuistoja

Joulupukkisäätiön hyväntekeväisyys vuonna 2023

hiutale2

Vuonna 2023 Joulupukkisäätiö keskittyi hyväntekeväisyystyössä yhteistyöhön Vammaisten Lasten ja Nuorten tukisäätiön, Pelastaa Lasten ja Lasten Klinikan Kummien kanssa. Joulupukkisäätiö kiittää kaikkia kumppaneitaan lämpimästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle. Tutustu Joulupukin kumppaneihin: https://santaclausfinland.fi/kumppanit/

jp-vamlas-kummit-pelastakaalapset

Joulupukkisäätiö lahjoittaa joka vuosi Joulupukin lahja -nimeä kantavan lahjoituksen. Vuonna 2022 Joulupukin lahja kohdistettiin vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlakselle. Tavoitteena on tarjota joulun alla vammaislapsiperheille suunnattu saavutettava ja esteetön tapahtuma, jossa perheet voivat osallistua ja samalla kuulla erilaisista vammaisille lapsille suunnatusta harrastustoiminnasta. Itse Joulupukki on tietenkin tapahtumassa myös paikalla. Joulupukkisäätiön kiittää kaikkia kumppaneitaan Joulupukin lahjan mahdollistamisesta.

vamlas-logo

Vamlas on vammaisten lasten ja nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä säätiö. Olemme tehneet työtä yhdenvertaisten mahdollisuuksien hyväksi jo vuodesta 1889.

Tutustu Vamlaksen toimintaan ja lahjoita
https://vamlas.fi/lahjoita/

tonttupaiva-220px

Aika on täydellinen hyvyyden, lähimmäisvastuullisuuden ja rakkauden puolesta yhdistyvälle positiiviselle ja hauskalle tonttuliikkeelle.

Joulupukkisäätiön kehittämää, maailman ensimmäistä Tonttupäivää vietettiin 1.12.2019. Kampanjan tarkoituksena oli saada suomalaiset huomioimaan lähimmäiset ja kannustaa tekemään epäitsekkäitä hyvän tahdon tekoja, koko joulukuun ajan. Kun jokainen suomalainen saadaan tekemään yksi tai useampi hyvä teko, syntyy positiivisen tekemisen ja ilontuottamisen kierre, ja vieläpä ihan ilmaiseksi.

Joulupukkisäätiön kumppanit olivat tonttuilun teemapäivässä mukana. Tehtiin hyviä tekoja itse, innostimme työkavereita ja työyhteisöä, naapureita ja ihan kaikkia tekemään hyviä tekoja.

Lisätietoa Tonttupäivästä: tonttupäivä.fi

Joulujuoksu
lasten hyväksi

hiutale2

Joulujuoksu lasten hyväksi on vuosittain 10 kilometrin juoksu Helsingin keskustassa. Joka vuosi tuhannet ihmiset juoksevat lasten elämän ja heidän tulevaisuuteensa puolesta. Joulujuoksu järjestetään yhdessä Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa.

Yhdenvertainen joulu

hiutale2

Joulupukin lahjalla autamme vammaisia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään elämään tasa-arvoista elämää muiden kanssa. Haastoimme kaikki osallistumaan Yhdenvertainen Joulu -hyväntekeväisyysohjelmaan.

Kampanja järjestettiin hyväntekeväisyysjärjestön Vamlasin kanssa, joka on kokenut yli sata vuotta vanha vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

www.vamlas.fi

vamlas

Hyvän tahdon joulukiertue

hiutale2

Joulupukin hyvän tahdon kiertue Suomessa ja Aasiassa. Vierailimme leikkikouluissa, esikouluissa ja sairaaloissa yhdessä Joulupukin kanssa. Joulupukki matkusti myös junalla. Hän halusi näyttää, kuinka tärkeää on käyttää ekologisesti ystävällisiä kulkuvälineitä. Joulupukki tapasi tuhansia lapsia kiertueen aikana ja jotta kaikki saivat tuntea hyvän tahdon ja joulun todellisen hengen.

Kumppanina olivat VR, Nelonen Media Group, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Sheraton, Sony Music ja Spotify.

Lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa

hiutale2

Joulupukki järjesti yhdessä uskomattoman Harlem Globetrottersin kanssa koripallotapahtuman Helsingin keskustassa. Tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta ja kertoa, kuinka tärkeää on mahdollistaa harrastemahdollisuus jokaisella lapsella.

harrastus
tatu

Lasten liikenne-
onnettomuudet

hiutale2

Joulupukin lahja jaettiin useille edunsaajille, ja yksi heistä oli suomalainen voittoa tavoittelematon järjestö TATU Ry. Lahja myönnettiin liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden lasten tukemiseen.

TATU on vuonna 2001 perustettu valtakunnallinen organisaatio. Järjestön tavoitteena on tukea onnettomuudessa loukkaantuneiksi joutuneita tai pitkäaikaisista sairauksista kärsiviä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään

elava-perinto_edited-2

Suomalainen joulupukkiperinne on mukana Elävän perinnön kansallisessa luettelossa, joka liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Päätökset kohteista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä ylläpitää Museovirasto.

lahjoituskohteet:
lasten koulutus

hiutale2

Joulupukkisäätiö edisti lasten koulutusmahdollisuuksia vuoden 2015 lahjoituksilla. Joulupukin toiveena on, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus koulutukseen ja tiedon kerryttämiseen. Joulupukin lahja toimitettiin Pelastakaa Lapset ry:n välityksellä.

Joulupukin lahjan kansainvälinen osuus lahjoitettiin Nepaliin, vähävaraisten perheiden lasten koulutarvikkeiden hankintaan. Joulupukin lahjan kotimaan osuus lahjoitettiin lukio-opintojen mahdollistamiseen myöntämällä lukion oppikirjat koko opintojen ajaksi. Sen lisäksi lahjoitimme Suomeen ilman huoltajaa tulleille pakolaislapsille tablettikoneita.

400 nepalilaista lasta sai koulukynät ja vihot vuodeksi

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista. Nepalissa monen köyhän perheen lapsen koulukäynti jää pelkäksi haaveeksi, koska vanhemmilla ei ole varaa lähettää lastaan kouluun. Perheen taloudellinen tilanne voi olla niin tiukka, ettei vanhemmilla ole mahdollisuutta hankkia lapsille edes tavanomaisimpia koulutarvikkeita kuten kyniä ja vihkoja. Niitä ilman kouluun ei kuitenkaan voi mennä.

Yksi vähävaraisen perheen nuori sai lukion oppikirjat koko lukion ajaksi

Tuki on tarkoitettu nuorille, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. Tuen ansiosta nuori voi aloittaa lukio-opinnot ja kirjoittaa ylioppilaaksi.

Suomeen Ilman huoltajaa tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat saivat kymmenen tablettitietokonetta

Tabletit tulivat Pelastakaa Lasten ylläpitämiin alaikäisyksiköihin Espooseen ja Ouluun. Pelastakaa Lapset ry ja Joulupukki ovat käynnistäneet toimenpiteet kotimaassa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten auttamiseksi. Ilman apua ja tukea näillä lapsilla on riski syrjäytyä, joutua suojelun puutteessa vaaroihin ja kokea edelleen menetyksiä.

lastenpsykiatria

hiutale2

Joulupukkisäätiö on antanut kolme kertaa Joulupukin Lahjan HUSin Lastenpsykiatriselle osastolle. Varat ovat käytetty lasten virkistystoimintaan.

Lastenpsykiatria on lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan ja hoidetaan lasten mielenterveyden häiriöitä. Tutkimuksissa arvioidaan, onko lapsella psyykkisen kehityksen häiriö, tarvitaanko hoitoa ja mikä on sopiva hoitomuoto.

Polikliinisessa tutkimuksessa työryhmä, johon yleensä kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja/tai sairaanhoitaja, tutustuu lapsen elämäntilanteeseen tapaamalla koko perhettä ja haastattelemalla vanhempia.

Lapselle tehdään yksilölliset tutkimukset, joita ovat mm. lääkärin suorittama lapsen haastattelu ikää ja kehitystasoa vastaavissa puitteissa (esim. leikkitarkkailu), somaattinen ja neurologinen tutkimus, psykologin tutkimus sekä tarpeen mukaan muut erityistutkimukset, esim. lastenneurologin tutkimus. Joskus lapsen psyykkisen tilanteen ja hoidon tarpeen arvioimiseksi tarvitaan osastotutkimusta, mikä yleensä kestää 6-8 viikkoa.

Yleisimmät tutkimuksiin tulon syyt ovat tavallisesti päiväkodissa tai koulussa esiintyvä levottomuus, häiriökäyttäytyminen, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa, masennusoireet.

suomen world vision

hiutale2

Korokocho, Keniassa sijaitseva slummi

Vuonna 2014 Joulupukin lahjan kansainvälinen osuus lahjoitettiin Suomen World Visionin kautta Keniaan. Joulupukki meni paikan päälle Nairobiin Korokochon slummiin toimittamaan puhdasta vettä ja terveellistä ravintoa.

Aasoli, Keski-Intiassa sijaitseva kylä

Vuonna 2012 Joulupukin lahjan kansainvälinen osuus lahjoitettiin Suomen World Visionin kautta Aasolin-kylään Keski-Intiaan. Joulupukki on lahjoittanut Lahjaksi lehmä -kaupan kautta rakennustarpeita esikoulun rakentamiseen sekä lehmän, jonka myötä köyhä perhe Intiassa saa maitoa.

Itä-Afrikan lapset

Joulupukin ensimmäinen kansainvälinen lahja meni vuonna 2011 keräyksen muodossa Itä-Afrikan lapsille.Auta Joulupukkia on Joulupukkisäätiön, Suomen World Visionin, Upcoden, MiniMoin ja Yleisradion yhdessä toteuttama joululahjakampanja, joka vie apua Itä-Afrikan lapsille. Kampanja on syntynyt YLEn Kansallisaarre -ohjelman tiimin tuotoksena.

World Vision on Auta Joulupukkia -kampanjan avun kerääjä ja perille viejä. Keräyksen tuotto menee Itä-Afrikkaan; puolet siitä kohdennetaan hätäapuna Afrikan sarven kriisialueelle ja toinen puoli Suomen World Visionin pitkäkestoisiin kehitysohjelmiin Keniassa ja Ugandassa. Keräystuottoja käytetään mm. lasten koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä perheiden ja yhteisöjen vahvistamiseen. Hätäapuna jaetaan ensisijaisesti puhdasta vettä sekä kunnostetaan olemassa olevia lähteitä ja porakaivoja.

Epilepsialapset

hiutale2

Vuonna 2008 Joulupukin lahja jaettiin kolmeen osaan. Yksi osa meni vaikeaa epilepsiaa sairastavien lasten ja heidän perheidensä ilahduttaminen tarjoamalla näille mahdollisuus yhteiseen virkistymistapahtumaan.

Epilepsia (aikaisemmin kaatumatauti) on krooninen neurologinen sairaus, jolle on tunnusomaista toistuvat, ennalta arvaamattomat tajuttomuus- ja kouristuskohtaukset tai tajunnan hämärtymiskohtaukset. Epileptinen kohtaus on ohimenevä aivotoiminnan häiriö, jonka syynä on poikkeava, purkauksenomainen aivosähkötoiminta, joka saattaa levitä pahimmassa tapauksessa koko aivojen alueella.

Kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n mukaan epilepsia on yksi tärkeimmistä vakavista aivosairauksista ja muodostaa noin prosentin sairauksien maailmanlaajuisesta sairaustaakasta.

Non Fighting Generation

hiutale2

Toinen osa vuoden 2007 ja 2008 Joulupukin Lahjoista meni Non Fighting Generationille.

Nuorisokasvattajan keskeisin vaikuttamismahdollisuus on uusien näköalojen avaaminen nuoren sisimpään. Tähän tarvitaan nuoren elämäntilanteen huomioivaa, maailmankuvaa avartavaa ja elämäntaitoja kehittävää kasvatuksellista keskustelua. Kohtaamisen nuorten kanssa on oltava vuorovaikutteista alkaen eläytyvästä kuuntelemisesta. Lisäksi nuorisokasvattajan on myös käytettävä vaikutusvaltaansa nuoriin, koska nuorella ei ole vielä kaikilta osin kykyä säädellä elämäänsä itse ohjauksellisesti. Vuorovaikutteisen tukemisen on sisällettävä siksi myös aktiivista ohjaamista, neuvojen antamista sekä kehottamistakin.